Missioner:

Regina Casado

Descripció:

Aquest centre, dirigit per la missionera Regina Casado, segueix sent un referent al barri de Sam-Sam, on centenars de noies hi ha trobat un espai de creixement personal i professional.

 

El centre ofereix una formació professional en diferents oficis que tenen sortida laboral a la zona (tall i confecció, transformació d’aliments, restauració, etc.). Les noies que hi estudien no han estat escolaritzades gaires anys, i per això el centre també els facilita aprendre a llegir i escriure, així com coneixements acadèmics bàsics.

 

Tot plegat, més enllà de la formació rebuda, serveix perquè aquestes noies surtin de casa i disposin d’un espai de creixement personal que els permeti valer-se per elles mateixes.

 

El centre ofereix un programa de beques per tal que les noies puguin cursar-hi els estudis. Actualment el cost de la beca està en 155 €.

Pressupost:

La sol·licitud de col·laboració a la Fundació Umbele és de 60 beques escolars.

Això fa un total de 9.300 €.

Documentació:

Al document adjunt i trobareu la carta de sol·licitud de la missionera, així com la llista de les alumnes que rebràn la beca i algunes fotografies de les activitats que realitzen.

Becas Umbele Centro Técnico de Promoción de la Mujer (Senegal)

60 beques per al Centre de la Dona a Sam-Sam (Senegal)