Missioner:

Jean de Diéu Ehemba

Descripció:

El col·legi de Kadjinol es troba en un zona molt rural del sud del Senegal, a la regió de la Casamance. Kadjinol, per exemple, encara no disposa d’electricitat. Tot just aquest any s’ha produït l’esdeveniment històric de l’arribada de l’electricitat a la població veïna de M’Lomp. I s’espera que en un futur proper pugui arribar també a Kadjinol.

 

Al col·legi hi estudien més d’un centenar d’alumnes que provenen de diverses poblacions de la comarca, on en la majoria d’elles no hi ha col·legi de secundària. Això fa que alguns alumnes hagin de recórrer distàncies importants per arribar al col·legi, fet que comporta un augment de l’abandonament escolar. Per això el col·legi disposa d’una residència d’estudiants on hi viuen uns 30 alumnes durant el curs escolar.

 

El responsable del col·legi és l’escolapi Jean de Diéu Ehemba.

Pressupost:

La sol·licitud de col·laboració a la Fundació Umbele és de 60 beques escolars, a raó de 160 € de mitjana per beca.

Això fa un total de 9.600 €.

Documentació:

Al document adjunt i podreu trobar la carta de sol·licitud de la Fundació Escola Solidària i el llistat dels alumnes que formen cada grup i una fotografia de cada grup.

Beques Collège Kadjinol (Senegal)

60 beques per al col·legi Calassans de Kadjinol (Senegal) – Continuació