Missioner:

Ferran Sans

Descripció:

Amb la reobertura de la totalitat de les classes de l’escola, un cop superada la problemàtica de  les inundacions, les sol·licituds i les necessitats s’han multiplicat novament.

 

L’escola Kalasans, dirigida pel missioner Ferran Sans, segueix oferint un cicle de primària adaptat per recuperar aquells alumnes que estan fora del sistema educatiu. Per desgràcia, el nombre d’aquests nois i noies ha augmentat a Sam-Sam com a conseqüència del tancament de la major part de les classes de l’escola pública, molt afectada també per les inundacions.

 

Això ha fet que l’escola Kalasans tingui més demanda de matriculacions, i que enguany arribi als 196 alumnes.

 

Atenent a la realitat social del barri i de les famílies de l’escola, només es demana una part del cost de l’escolarització, per tal d’assegurar que tothom hi pugui tenir accés.

 

Per complementar el cost de l’escolarització funciona un programa de beques escolars, a raó de 130 € cada beca.

Duració:

Curs 2015

Pressupost:

La sol·licitud de col·laboració a la Fundació Umbele és de 75 beques escolars.

Això fa un total de 9.750 €.

Documentació:

Al document adjunt hi trobareu la carta del missioner demanant les beques i els llistat dels alumens que composen cada grup acompanyats d'una fotografia de cada grup.

Beques Escola Kalasans Sam-Sam (Senegal)

75 beques d’estudi per l’Escola Kalasans de Sam-Sam (Senegal)