Missioner:

 Pare Escolapi Gilbert Bassene

Descripció:

La granja escola de Karang té per objectiu que els joves arrelin en el seu propi territori i puguin desenvolupar-hi una activitat professional vinculada a l’agricultura i a la ramaderia, atenent a que la zona del Niombato és fèrtil i productiva.

Pressupost:

 Aquests beques, tenen un cost de 425 € per curs, i inclouen tots els materials que els alumnes necessitaran en la seva formació teòrico-pràctica, així com les despeses d’allotjament i alimentació a la residència d’estudiants. El cost total d’aquestes beques, per als 32 alumnes de la granja escola, és de 13.600 €.

Documentació:

Al document adjunt hi trobareu la carta del Director de la Fundació Escola Solidària on ens sol·licita ajuda i amplia la informació del projecte:

Beques Ferme École Karang (Senegal)

Beques per a la Granja-Escola de Karang al Senegal