Fundació Privada Umbele

Telèfon: +34 93 759 12 76

Correu electrònic: umbele@umbele.org

Correu postal:
Passeig Vinyals, 9
08349, Cabrera de Mar
Barcelona – Spain


La Fundació Privada Umbele informa que les planes ubicades al domini umbele.org són propietat d’aquesta Fundació, amb domicili a Cabrera de Mar, Passeig dels Vinyals, numero 9, amb NIF G63537922 i inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el numero 2.015

CONDICIONS D’ÚS I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT

La Fundació Privada Umbele no assumeix cap responsabilitat en relació al material inclòs en aquestes planes. Aquest material:
No ofereix necessàriament informació exhaustiva, completa, exacta o actualitzada.
Conté, en alguns casos, enllaços a planes externes sobre les que no es té cap control i respecte de quines declina qualsevol responsabilitat.
Conté, en ocasions, opinions personals dels col·laboradors sobre les quals la Fundació Privada Umbele no té perquè estar d’acord

Tanmateix, la Fundació Privada Umbele no es responsabilitza de possibles danys que poguessin causar a l’usuari un ús incorrecte, erroni o indegut dels serveis i continguts d’aquesta Web per part seva. La Fundació Privada Umbele es reserva el dret de modificar, sense previ avís, la estructura de la seva Web, tant en la forma com en els continguts, inclús donar de baixa la seva edició sense necessitat de notificar amb antelació aquesta circumstància als usuaris.

Aquestes clàusules no tenen per objecte limitar la responsabilitat de la Fundació Privada Umbele de manera contrària al que disposa la normativa aplicable, ni excloure la seva responsabilitat als casos que, d’acord a l’esmentada normativa, no pugui excloure.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL O INDUSTRIAL

La Fundació Privada Umbele és titular dels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre la plana Web, el seu disseny gràfic i els seus continguts, llevat que s’indiqui titularitat diferent.

No està permesa la reproducció, ni total ni parcial, la distribució, comercialització o transformació d’aquesta plana sense la prèvia autorització escrita de la Fundació.

L’Usuari reconeix que la informació a la que pot accedir mitjançant la Web està protegida per drets de propietat intel·lectual, industrial o d’un altre caire i que qualsevol utilització de la mateixa vulnerant / infringint aquests drets, serà castigada d’acord a la legislació vigent.

ACTIVITATS DE COMUNICACIÓ

En el cas que la Fundació Privada Umbele necessités en qualsevol moment lliurar comunicacions per via electrònica, es respectaria en tot moment la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

La Fundació Privada Umbele està compromesa amb el respecte a les dades personals dels usuaris i per això compleix el que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD).

Les dades facilitades als formularis o enllaços de la Web són voluntàries i només s’utilitzaran per els fins previstos a la pròpia WEB.

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i cancel·lació a l’adreça a dalt indicada o mitjançant l’adreça de correu electrònic umbele@umbele.org