Missioner:

Gna. Carme Bosch

Descripció:

La Gna. Bosch ens demana ajut per promocionar la dona, oferint a les noies adolescents, en preferencia a orfes, una formació general integrada, adaptada a les necessitats locals. Una formació que pretén donar-li les eines per poder tenir una vida digna a través del treball agrícola, ramader, habilitats d’artesania, costura i coneixements sanitaris bàsics i coneixement del francés i anglès.

Duració:

Dos cursos sencers començant l'any 2013 i acabant al 2014.

Pressupost:

Curs

Nombre de beneficiaris

Import

2013 25 20.018,70€
2014 25 20.018,70€

 

Documentació:

En la següent relació es poden consultar diversos documents del projecte.

· Fitxa del projecte
· Dossier de presentació del projecte

 

Projecte – Estudis per a 25 noies a Ruli a l’Ecole Rural Feminine