Umbele significa futur. I aquest és, precisament, el nostre principal objectiu: retornar el futur als habitants de l’Àfrica a base de canalitzar recursos econòmics des dels països rics. Però no de qualsevol manera. Això seria un malgastament. La Fundació Umbele busca experiència, honestedat, simplicitat, transparència i eficiència.

L’idea és utilitzar els missioners, una xarxa de persones que es troben a primera fila de combat contra la pobresa i que tenen el respecte de tots els ciutadans perquè estan dedicant la seva vida a ajudar als desamparats. Umbele no és una fundació religiosa. El que pretén és aprofitar que els missioners ja estan allà per canalitzar i administrar recursos a l’Àfrica.

Per què els missioners? En primer lloc, perquè ells veuen els problemes des de molt a prop. Volem que la gent pugui mantenir-se per si mateixa i per això els ajudarem a muntar petits negocis, contribuirem a que puguin cultivar les terres que van abandonar per culpa de les guerres, els donarem incentius perquè vagin a l’escola o a la clínica, o d’altres moltes maneres. Tenint en compte aquest objectiu general, volem que els missioners ens diguin la millor manera de fer les coses, que proposin projectes i ens ajudin a reflexionar. És a dir, volem aprofitar la seva experiència. Segon, perquè els missioners garantitzen honestedat: unes persones que ja estan sacrificant tant per ajudar els demés, no poden més que estar plenes d’honradesa. I en tercer lloc, perque al estar treballant jaal territori, poden fer coses “in situ” sense necessitat de desplegar un nou, complicat i costós exèrcit de voluntaris. Dit d’una altra manera, aporten la simplicitat d’acció.

La transparència és una altra característica important d’Umbele. Els projectes es publiquen a la pàgina web de la fundació i els missioners que reben els diners es comprometen a explicar, també a través de la web, com s’han gastat tots i cadascun dels euros rebuts. Per altra banda, nosaltres publiquem una llista amb totes les donacions que rebem i, si vostès ho permeten, amb tots els seus noms (si prefereixen mantenir-se en l’anonimat, la llista inclourà només les seves inicials). D’aquesta manera, vostès podran comprovar que la seva donació apareix a la web de la fundació.

Finalment, l’eficiència. El nostre lema és “1€=1€”, “Un Euro és igual a Un Euro”: un euro que vostès donin des d’Europa és un euro que arribarà a l’Àfrica amb la màxima eficàcia, sense burocràcies i sense intermediaris corruptes als països de destí. Com organitzem tot això? Doncs, d’una banda, el Banc Sabadell ens ajuda i, no tan sols no cobra les despeses financeres de transferir els diners sinó que, a més, financia els costos i comisions dels bancs africans. D’altra banda, totes les despeses d’administració corren a càrrec dels patrons fundadors de la fundació. Sense burocràcia i sense costos financers, vostès sabran que quan depositen un euro al compte bancari d’Umbele (Banc Sabadell 0081-0523-18-0001026805), el seu euro va a parar al compte d’un missioner honrat que farà el millor ús possible i que, a més, li explicarà com se l’ha gastat.

Experiència, honestedat, simplicitat, transparència i eficiència. Aquests són els nostres compromisos a través dels quals volem ajudar a alleujar la tragèdia a l’Àfrica. No està a les nostres mans solucionar tots els problemes. Ni tan sols alguns dels problemes. El que si que podem fer és donar una mica d’esperança, una mica de futur, una mica d’umbele a algunes de les persones que més ho necessiten.