Missioner:

Gmna, Carme Bosch

Descripció :

La Felicites Aka és una noia de 28 de Costa de Marfil, orfa de pare i mare i viu amb un dels seus molts germans. Va esudiar fins el BAC, però ara, a causa de la seva situació actual necessita estudiar comptabilitat per tal de trobar una feina, per als seus germans, pobres també, és una carrega que no poden afrontar, i veu els estudis com una sortida al seu futur.
Els estudis que vol realitzar tenen una duració de 3 anys amb el sistema LMD (Licence, Master i Doctorat).

Duració:

3 anys, començant al 2013 i acabant el 2015.

Pressupost:

Curs

Nombre de beneficiaris

Import

2013 1 1.000€
2014 1 1.000€
2015 1 2.500€

Documentació:

Projecte – Estudis per a la Felicites Aka a Costa de Marfil