Missioner:

Gna. María Elisa Verdú Jordá

Descripció :

A l'hospital del Carmel a part de tractar malalts de Tuberculosi i Sida (actualment 11.000 malalts) es realitzen també ajudes socio-familiars amb els nens/joves que estan atesos per la mort dels seus familiars o bé per ser carents de mitjans per estudiar tenint capacitat per fer-ho. Al 2005, a través de Joan Vives, vam conèier la Fundació Umbele que es va comprometre a ajudar a 10 estudiants universitaris, començant 2 cada any.

Duració:

En principi 10/12 anys per permetre que els últims acabessin els seus estudis. Doncs al 2005 començarien 2 que acabarien al 2009/10 segons la facultat escollida, així com Pedagogía són 4 anys, Medicina en són 7.

Pressupost:

Curs Nombre de beneficiaris Import
2005 2 5.274€
2006 4 6.500€
2007 7 13.500€
2008 9 21.000€
2009 10 29.000€
2010 10 31.000€
2011 8 24.000€
2012 2 6.000€
2013 1 3.500€
Projecte – Salaris per estudis a Chokwe (Moçambic) 2005-2015