Aquells projectes que estan finançats al 100% i l’activitat dels quals ja ha finalitzat, són els projectes tancats.