Umbelistes son totes aquelles persones que, amb el seu temps i dedicació personal, fan possible, ara o en el passat, que Umbele arribés tan lluny com ho ha fet.