L’equip de “camp” d’Umbele, aquells que van decidir deixar tot el que tenien, familia i amics, per anar a l’Àfrica a donar-se als altres. Ells són els qui vuien dia a dia la situació real de l’Àfrica, els qui es desviuen intentant fer més fàcil la vida a aquells que més ho necessiten. La seva acció és la més valuosa de la Fundació, volcant-se en cos i ànima per fer néixer i créixer els projectes que financiem amb el vostre ajut.